1998-07-14-VCPO Suhotra Svámí – Přednáška SB-5.8.14 Od sádhany k bhávě, Praha

https://youtu.be/6EH1SUfDvUY