Vyšla nová Náma-hatta – 1/08

Z obsahu:

Nektar Šríly Prabhupády od Satsvarúpy dáse Gósvámího, přednáška Šríly Prabhupády Mysli na Krišnu, vzpomínka na George Harrisona, seriál Satsvarúpy dáse Gósvámího 26 vlastností oddaného (Oddaný je odevzdaný Krišnovi – krišnaika-šarana), ukázka z knihy Bhakti Vikáše Svámího Střípky z mozaiky tradičního indického života a recept na zimní zeleninovou polévku.

Archiv – Časopis Náma Hatta 1/08