2003-07-14-VCPO Kadamba Kánana Svámí – Přednáška SB-9.23.22 Praha