2006-07-14-VCPO Kadamba Kánana Svámí – Přednáška BG-16.21