2007-07-14-VTPO Jayapataka Svámí – Přednáška SB-4.26.1-3 1/2, Strategie pro kázání – zábavy Abhiráma Thákura