2007-07-14-VCPO Kadamba Kánana Svámí – Přednáška, Kírtan Nedělní program 2/2