2007-07-14-VCPO Kadamba Kánana Svámí – Přednáška SB-2.1.38 Virát-rúpa: matoucí rys Pána, Praha