2007-07-14-VCPO Bhaktivaibhava Svámí – Přednáška SB-2.2.6 Důležitost chrámu, Praha