2011-07-14-VTKO Kírtan Malý Ádi Puruša vede kírtan spolu s Mahárádži