2011-07-14-VTSO Bhakti Vidya Purna Svámí – Seminář 1 část-2 Jak spojit naši podmíněnou povahu s Krišnou