2011-07-14-VTSO Bhakti Vidya Purna Svámí – Seminář 3 část-1 Jak spojit naši podmíněnou povahu s Krišnou