2012-07-14-VTPO Kadamba Kánana Svámí – Přednáška, Kírtan Večerní