2012-07-14-VCPO Danavír Gosvámí – Přednáška SB-4.17.12