2012-07-14-VTPO Danavír Gosvámí – Přednáška Večerní