2013-07-14-VCPO Džajgurudév Prabhu – Přednáška 20.výročí instalace