2013-07-14-VCPO Priyakírti Prabhu – Přednáška 20.výročí instalace