2013-07-14-VCPO Varnášram Prabhu – Přednáška 20.výročí instalace