2013-07-14-VCPO Kadamba Kánana Svámí – Přednáška CC-ADI-1.2