2013-07-14-VTPO Kadamba Kánana Svámí – Přednáška CC-ADI-1.15