2013-07-14-VTPO Kadamba Kánana Svámí – Přednáška CC-MAD-7.50