2013-07-14-VTKO Kadamba Kánana Svámí – Kírtan Večerní 1