2014-07-14-VCPO Prithu Prabhu – Přednáška Nedělní program