2014-07-14-VCPO Bhaktivaibhava Svámí – Přednáška Nedělní program