Hari Šauri prabhu v Lužcích

Až do přištího pondělka zůstává v chrámu v Lužcích žák Šríly Prabhupády Hari Šauri prabhu. Každé ráno po půl osmé přednáší o umění managementu na základě učení Véd a osobního příkladu Šríly Prabhupády, jehož byl několik let osobním tajemníkem. Srdečně Vás zveme!