2015-07-14-VTPO Kadamba Kánana Svámí – Přednáška CC-ANT-7.1