2015-07-14-VTOO Kadamba Kánana Svámí – Ostatní Mangala-árati 1