2015-07-14-VTPO Kadamba Kánana Svámí – Přednáška, Kírtan SB 1.2.15