Seminář k 25. výročí registrace Hnutí Hare Krišna v ČR a k 50. výročí založení ISKCONu.

Seminář vychází z materiálů, které jsou zpracovávány při sestavování knihy o historii Hnutí Hare Krišna v Československu,na které se právě pracuje.

1. část „Svrchovaný plán“ nás seznámí se životem zakladatele-áčárji ISKCONu, Jeho Božské Milosti A.Č. Bhaktivédánty Svámího Prabhupády od jeho narození až po jeho příjezd do USA v roce 1965.

Je to historický úvod o vývoji Prabhupádovy kazatelské mise, ISKCONu, a o důvodech a souvislostech, které veškeré jeho snažení směrovaly tak, jak si to přál Nejvyšší Pán, Šrí Krišna.

Ve snaze Šríly Prabhupády naplnit pokyn svého duchovního mistra – rozšířit vědomí Krišny po celém světě – se postupně začne objevovat i Československo…

Přednáší Ašvahari dás, 25.10.215 na veřejném nedělním programu v Lužcích, který začíná ve 14 hodin.