Nové dětské knížky

Nové dvě knížečky pro děti doprovázené vlastními ilustracemi vydala za pomoci Hémalaty Thákurání déví dásí a Vidjávačaspatiho dáse Ánanda Kandiní déví dásí. První je překladem příběhu Šrí Krišna Vidžaja od Gunarádže Khána. Kniha s názvem Prabhávatí a nebeská labuť pojednává o neobyčejném plánu Šrí Krišny na poražení krále démonů Vadžranábhy.

Druhá knížka, text z pera autorky ilustrací, představuje Veselé příběhy bhaktinky Jamunky, která žije se svými rodiči v malém domečku naproti chrámu s krásnými Božstvi Gaura Nitái. Pět veselých příběhů provádí malé čtenáře každodenními aspekty života oddaného a přibližuje je dětským srdcím, tak aby v nich mohly povzbudit vzkvétající rostlinku lásky k Bohu.

Obě knížečky si objednávejte u autorky na telefonním čísle: 605 700 874.

prab_jala