Oslava příchodu Šrímatí Rádhárání

Drazí oddaní, srdečně Vás zveme na oslavu příchodu nejdražší Krišnovy společnice Šrímatí Rádhárání, která bude probíhat v pátek 9. září v chrámu v Lužcích u Berouna.

Program:

07:15 – Vítání Božstev

07:20 – Šríla Prabhupáda guru-púdžá

07:40 – Přednáška

09:30 – Naslouchání a bhadžany

12:30 – Bhoga árati

12:50 – Pušpaňdžali

13:00 – Hostina

16:00 – Harinám