Víc světla pro Tulasí

Rádi bychom přitáhli Vaši pozornost ke službě rostlince Tulasí, která bude s přicházejícím zimním obdobím vyžadovat více péče a zároveň tak poskytne příležitost i těm, kteří o ni nemohou pečovat přímo.

V současnosti chrám pečuje o 21 rostlinek Tulasí, z nichž 19 jsou jen několikaměsíční přírůstky vyžadující speciální pozornost a péči. Jedním z hlavních předpokladů pro zdravý růst Tulasí (hlavně v zimních měsících) jsou kvalitní lampy, které nejenže dodávají optimální přísun světla pro růst, ale také omezují výskyt škůdců a ruzných druhů nemocí. Vzhledem k současnému počtu Tulasí si uspokojující přísun světla vyžaduje značnou spotřebu energie a také náklady na samotnou konstrukci dalších lamp.

Proto se obracíme na všechny oddané a příznivce Tulasí dévi s prosbou o pomoc v této důležité službě, ať už formou jednorázového příspěvku na lampy, anebo pravidelným příspěvkem na spotřebu energie. Čím více přísunu světla se nám podaří zajistit, tím větší je šance, že Tulasí bude kvést do krásy a s náladou oddanosti ve svém postoji nám určitě projeví svou neomezenou milost .

Pro pravidelné přispěvatele Tulasí déví připravujeme překvapení v podobě mahá balíčku Maňdžarích a pro Vás všechny ostatní již brzy zaktualizujeme stránku Tulasí séva klubu s novými informacemi a zajímavostmi.

Veškeré dotazy a návrhy prosím zasílejte na email: rybarikova.n@gmail.com

Děkujeme

Tulasí déví kí džaj!

Vaše služebnice

bhaktin Nikola