Kártik začíná…

V předvečer 1. dne měsíce Kártik, v neděli 16. října, začínají oslavy tohoto velice příznivého měsíce. Oddaní po celý měsíc každý večer (nebo ráno) obětují za zpěvu Dámódaráštaky Šrí Krišnovi lampičku. V Padma Puráně je řečeno že: “Osoba, která obětuje Pánovi během měsíce Kártiku lampičku, dosáhne duchovního světa, kde není žádné utrpení.”

Rovněž je příznivé přijmout nějaký slib, který by mohl být nápomocný duchovnímu životu.

V chrámu v Lužcích začínají oslavy v rámci nedělního veřejného programu, a pak každý den po Gaura árati, které začíná v 19 hodin.

Všichni jste srdečně zváni!