2017-07-14-VTHO Džanánanda Gósvámí – Harinám Jindřichův Hradec