Prohlášení správní rady ISKCONu ohledně koronaviru

Drazí členové ISKCON komunity,
prosím přijměte naše uctivé poklony. Všechna sláva Šrilovi Prabhupádovi!
Včera jsme obdrželi smutnou zprávu, že náš drahý člen Bhaktivédánta Manoru, komunity v Anglii, odešel z tohoto světa z důvodu koronaviru. Ve světle závažnosti situace žádáme tímto všechny ISKCON komunity, chrámy a centra, aby vzali na vědomí tato doporučení:

Chrámové programy budou pokračovat tak, jak je zvykem. Nicméně, žádáme vás, abyste nenavštěvovali chrám pokud:

  • Máte jakékoliv symptomy nemoci Covid-19, způsobené novým koronavirem – horečku, kašel nebo dechovou nedostatečnost
  • Byli jste v okolí někoho s těmito příznaky
  • Máte oslabenou imunitu a jste proto ve větším nebezpečí vůči koronaviru
  • Máte obavu, že se koronavirem nakazíte
  • Cestovali jste do zemí s vysokým rizikem – Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie nebo jste byli v blízkém kontaktu s někým, kdo cestoval do některé z těchto zemí

V případě, že se na vás vztahuje alespoň jedna z těchto možností, zdržte se chrámových aktivit po dobu minimálně 14 dní od vašeho příjezdu z těchto zemí respektive od doby, kdy jste již bez příznaků.

Dále doporučujeme následující opatření:

  • Každý, kdo vykonává službu vaření nebo sloužení prasádam si musí umývat ruce každých dvacet minut teplou vodou a mýdlem po dobu dvaceti sekund. Sloužící musí nosit jednorázové rukavice.
  • Každý, kdo vykazuje jakékoliv příznaky by se měl zdržet mimo kuchyni a nesloužit prasádam.
  • Při pozdravu si netřást rukama.
  • Nedotýkat se obličeje.
  • Prosíme nepodávejte si v tuto dobu prasádam květiny, olej nebo vodu.

Velice děkujeme za vaši spolupráci.
Hare Krišna.
Vaši služebníci,
Ramai Swami
Bhakti Caitanya Swami
Bhanu Swami,
Výkonná rada GBC