Aktualita – Trilokátma Prabhu – Zamyšlení nad současnou situací

Zamyšlení nad současnou situací. Zvláště v dnešní době je většina lidí silně znepokojena a vyjadřuje obavy z budoucnosti. Budu mít co jíst? Nepřijdu o práci? Nezkrachuje můj byznys? A co moje zdraví? A co moje rodina a moji blízcí? Naše vědomí tak může snadno podlehnout negativním náladám a záplavě katastrofických zpráv útočících na nás v posledních dnech velmi intenzívně ze všech stran. Proto bychom se měli účinně bránit a nedovolit, aby se naše činnosti a následně i naše vědomí soustředilo pouze na zabezpečení základních tělesných potřeb a ochrany zdraví. Samozřejmě to jsou věci, které nelze opomíjet a je třeba je aktivně řešit. Pokud se ovšem zaměříme pouze na potřeby našeho těla, brzy zjistíme, že štěstí po kterém tolik toužíme nám stále uniká. Naopak pod vlivem vnějších okolností můžeme snadno soustředit mysl na všechno negativní a upadnout do spirály bezvýchodnosti. My se však můžeme a hlavně bychom se měli takovému stavu účinně bránit. Problém je v tom, že k dosažení opravového štěstí je třeba uspokojit v první řadě naše vlastní já, duši neboli podstatu vlastního bytí. Pokud nebude spokojena duše, ani sebelepší zabezpečení hmotných podmínek nás neučiní šťastnými. A naopak, spokojenou a seberealizovanou duši nerozruší ani ty nejhorší hmotné podmínky. Jak tedy dosáhnout uspokojení vlastního já? Védská literatura doporučuje pro tento věk velmi snadný a jednoduchý způsob pro nasycení duše a tím je mantra meditace. Mahá mantra je transcendentální zvuková vibrace jejímž opakováním můžeme dosáhnout osvobození mysli ode všech nepříznivých hmotných vlivů a zažít stav duchovní blaženosti. Stačí pronášet: Hare Krišna Hare Krišna Krišna Krišna Hare Hare, Hare Ráma Hare Ráma Ráma Ráma Hare Hare. Před více než pěti sty lety rozšířil tuto mantru v Západním Bengálsku a posléze po celé Indii Čaitanya Maháprabhu známý jako Zlatý Avatár. Každý si může vyzkoušet tuto jednoduchou metodu a velmi brzy pocítit její příznivé účinky na naše vědomí. Pokud budete chtít více informací o celém procesu mantra meditace dejte vědět a dodáme vám všechny nezbytné informace. Prosím sdílejte tuto zprávu se svými přáteli a se všemi koho chcete v této složité době potěšit.

Váš služebník Trilokátma dása