Oznámení – Putující festival Pádajátrá 2021

Přidejte se k blažené, strhující a dobrodružné putující pouti!

18.7. – 1.8.2021 – Okolo Strakonic a Písku

Více info: Ádi Puruša
+420 777 323 551
www.padajatra.cz | facebook/padajatra