Vyšla nová Náma Hatta – 2/09

Z obsahu:

Viváha jagja – svatba a manželství jako oběť Krišnovi od Níly Mádhavy dáse, Nektar Šríly Prabhupády od Satsvarúpy dáse Gósvámího, přednáška Suhótry Svámího Vědomí Krišny je obnoveno nasloucháním, seriál Satsvarúpy dáse Gósvámího 26 vlastností oddaného (Oddaný jí jen tolik, kolik potřebuje – mita bhuk), komiks Rámájana, ohlédnutí za bhakta programem 2004, přednáška Suhótry Svámího Jak vnímat Boha, ukázka z knihy Bhakti Vikáše Svámího Střípky z mozaiky tradičního indického života a recept na gadžar parathu od Madhury déví dásí.

Archiv – Časopis Náma Hatta 2/09