2007-07-14-VCPO Kadamba Kánana Svámí – Přednáška BG-6.30