2007-07-14-VCPO Kadamba Kánana Svámí – Přednáška SB-2.1.37 Krišna je všude kolem nás, Praha