2007-07-14-VOPO Danavír Gosvámí – Program Školní program – Naše pravé já, Beroun