2013-07-14-VCPO Ašvahari Prabhu – Přednáška 20.výročí instalace