2013-07-14-VCPO Kasya Prabhu – Bhadžan, Přednáška 20.výročí instalace