2013-07-14-VCPO Danavír Gosvámí – Přednáška SB-4.22.31