Pohádky dětem

Volný překlad z knihy:
Ánanda Vrindavan Champu od Šríly Kavi Karnapury

Připravila:
Ánanda Kandiní dásí

CD s vyprávěními o zábavách Pána Krišny upoutá nejen děti, ale i dospělé.
Kontakt pro zájemce na tel. čísle 736107009 nebo na emailu:
ananda.kandini.sks@gmail.com
Cena: 100kč

Pouze ukázkové nahrávky!