Vaišnavští světci

 

Autoři:

Višákhá deví dásí, Ananta Šakti dás

Překlad z angličtiny do češtiny:

Ánanda Kandiní déví dásí, Vidjávačaspati dás