2007

Z obsahu: Seriál Adžitánandy dáse Nádherné vlastnosti Šríly Prabhupády, seriál Dharmího dáse o věčné kultuře duše věnovaný díkše – zasvěcení, reportáž Díny Bandhua dáse Extáze ve vězení, přednáška Šivarámy Svámího

Vyšla nová Náma Hatta – 6/11 Read More »

Z obsahu: Seriál Adžitánandy dáse Nádherné vlastnosti Šríly Prabhupády, seriál Dharmího dáse o věčné kultuře duše věnovaný stříhání vlasů a vaišnavské svatbě, reportáž bhakty Mirka Kozojeda Jaká byla první Rathajátrá

Vyšla nová Náma-hatta – 5/11 Read More »

Z obsahu: Seriál Adžitánandy dáse Nádherné vlastnosti Šríly Prabhupády, seriál Dharmího dáse o věčné kultuře duše věnovaný samskárám a vaišnavským obřadům, výroky slavných osobností o vegetariánství, vyprávění Vradži Sévakí déví

Vyšla nová Náma Hatta – 4/11 Read More »